یک
2
سه

روش های تشخیص

روش های درمانی

ویژگی های نوع کافا:


· بدنی محکم و نیرومند ، با قدرت جسمانی زیاد و مقاومت

· برخوردار ی از انرژی پایدار ، کندی و موزون بودن در عمل

· شخصیت آرام ، با اعصابی راحت ، و دیر خشم

· پوست خنک ،نرم و ضخیم و رنگ پریده و غالباً چرب

· کندی در جذب اطلاعات جدید ، ولی برخورداری حافظه خوب

· خواب سنگین و ممتد

· کندی عمل گوارش و میزان گرسنگی اندک

· داشتن شخصیت مهربان ، متحمل و با گذشت

· گرایش به احساس تملک و راحت طلبی

تم بنیـادی نوع کـافا ( فارغ الـبـــالی) است . دوشـای کـافا ، اصل ساختاری بدن بوده و ثبات و پایداری را عرضه می دارد . همچنین قدرت جسمانی و نیروی حیاتی ذخیره ای را تامین می کند که در قالب بدن ستبر و تنومند نمونه های شاخص کافا ، تعبیه شده است.

آیورودا ، کافاها را افرادی سعادتمند می داند. زیرا از سلامـتی مناسبی بهره مندند و بیانگر شخصـیت هایی هستند که متین و خشنود بوده و با فارغ البالی به دنیا می نگرند.

موارد زیر نیز در کافاها بسیار بارز می باشند:

· پیش از اتخاذ یک تصمیم ، به مدتی طولانی درباره امور تعمق می کنند

· به کنـدی از خواب بیدار شده و مدت زیادی در بسـتر می مانند و به محض ترک بسـتر به نوشیدن یک فنجان قهوه احتیاج دارند

· از وضع موجود ، خشنود می باشند و از طریق آشتی دادن دیگران ، اقدام به حفظ وضع موجود می کنند

· به احساسات افراد دیگر که صمیمانه با آنها احساس همدردی می کنند احترام می گذارند

· حرکات آنان موزون است. چشـمانی آبدار و نگاهی نوازشـگر دارند و حتی علیرغم اضـافه وزن نیز ، خرامان راه می روند

ارسال نظر


 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است

طراحی و اجرا :گروه نرم افزاری داده 24