یک
2
سه

روش های تشخیص

روش های درمانی

هدف زندگی از دید آیورودا چیست ؟


شفا فقط هنگامی رخ می دهدکه قسمتهای مختلف زندگی بهبود یابند. نگهداری سلامت و تعادل ، نیازمند آگاهی و هشیاری لحظه به لحظه و شفا دارد.

بر اساس علم آیورودا زندگی ما یک هدف مشخص دارد.هدف ، شناخت خالق ( آگاهی کیهانی) و درک ارتباط با وی است که در تمام زندگی ما تاثیر دارد .این هدف بزرگ با تعادل چهار جنبه اساسی زندگی بدست می آید که شامل موارد زیر است :

· دارما dharma : وظایف واعمال ما

· آرتا artha : موقعیتهای مادی وارزشها

· کاما kama : خواسته های مثبت

· موکشا moksha : رهایی روح

این چهار مورد را Purusharthas می گویند که چهار هدف اصلی زندگی برای هر فرد می باشد و اساس آنها را سلامتی تشکیل می دهد .برای حفظ دارما و انجام مسئولیتهایمان باید سالم باشیم تا به موفقیت و دارایی کافی دست یابیم .برای داشتن خواسته های خلاق و مثبت ، احتیاج به ذهنی سالم و آگاه ، بدن سالم و ادراک سالم داریم.(kama و desire گاهی اوقات به xxx و زندگی خانوادگی وتوالدو تناسل تعبیر شده است لکن در اصل معنی آن انرژی مثبت یا نیرویی است که هر گونه عمل خلاق را می سازد.) موکشا یا رهایی روح نشاندهنده تعادل بدن و ذهن و آگاهی ( روح ) است.

طبق نظر آیورودا ، منشا همه موجودات از آگاهی کیهانی است که شامل انرژی مذکر (purusha ) وانرژی مونث ( prakruti ) می باشد و هر چیزی که در جهان وجود داشته باشد در انسان نیز وجود دارد. انرژی مذکر نمایانگر طبیعت است. هر سلول بدن دارای ذهن ، هوش ، آگاهی است که از آن طریق انتخاب می کند. برای مثال هر سلول غذای خاص خودش را انتخاب می کند.

ارسال نظر


 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است

طراحی و اجرا :گروه نرم افزاری داده 24