یک
2
سه

روش های تشخیص

روش های درمانی

مرحله دوم: اميد افزايي

گام سوم: بالا بردن اميد

 مطابق نظريه اميد کساني که اميدوارند، معتقدند که در توليد افکار اميدبخش، خلق راههاي موثر منتهي به حصول به هدف، حفظ افکار اراده مند براي فراهم سازي انگيزش کافي در پيگيري هدف، و رفع موانعي که ظاهر مي‌شوند عملکرد خوبي دارند. مطابق فرضيات و اصول اميد درماني، کساني که درجستجوي درمان برمي‌آيند، احتمال دارد مشکلاتي را تجربه کرده باشند که بازتاب يک يا بيش از يکي از مولفه‌هاي اميد (براي نمونه، افکار مربوط به هدف، راهها، اراده ، و موانع ) است. طبق اصول اساسي اميد درماني، فنون اميد درماني براي کمک به درمانگران در شناسايي نقاط قوت موجود در مراجعان و افزايش دادن شايستگي‌هاي آنها در حيطه‌هاي نيازمند بهبود طراحي شده اند .

يک هدف در اميد درماني اين است که راههاي عادت وار و بي حاصل نزديک شدن به اهداف مشکل ساز قبلي تعديل شوند. در مانگر فقط با استفاده از بينش و بصيرت نمي‌تواند اين جريان را در مراجع تسهيل کند. عمل / تمرين براي تغيير دادن الگوهاي خودکار و مزمن تفکر ضروري است و محققاني که بتازگي در حيطه تفکر خوش بينانه کا رکرده اند ، ثابت کرده اند که افراد مي‌توانند با افزايش افکار خوشبينانه تغيير کنند

شوخ طبعي نقش مهمي به عنوان منبع بالقوه اميد دارد. براي نمونه، هرث  پي برد كه 94 درصد از شركت كنندگاني كه در تحقيق وي اميد بالايي داشتند در برخورد با مشكلات همراه با وقايع پرتنش زندگي سرخوش به نظر مي‌رسيدند. به علاوه، كساني كه اميد بالاتري دارند از شوخ طبعي براي مقابله با موانع و مشكلات زندگي استفاده مي‌كنند . نتايج برخي تحقيقات نشان داده اند كه از نظر آماري افزايش معناداري در اميد حالتي پس از مواجهه اشخاص با فيلم‌هاي خنده دار در مقايسه با گروه كنترل كه فيلمهاي معمولي مي‌ديدند، وجود دارد. اين محققان در مطالعه‌اي روي 180 دانشجوي دوره كارشناسي و با استفاده از پرسشنامه حس شوخ طبعي كه پايايي آن برابر با 92/0 به دست آمده است  و مقياس اميد حالتي كه پايايي آن برابر با 79/0 به دست آمده است  پي بردند كه ميانگين تفاوتهاي گروهي بين گروهي كه فيلمهاي خنده دار نگاه كردند و و گروهي كه فيلم عادي نگياه مي‌كردند از نظر آماري معنادار است. لذا اين مطالعه نشان داد كه تجربه شوخي و خنده مي‌تواند تاثير مثبتي روي اميد حالتي بگذارد.

 

 

ارسال نظر


 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است

طراحی و اجرا :گروه نرم افزاری داده 24