یک
2
سه

روش های تشخیص

روش های درمانی

صدا شناسی علمی است که مخفی باقی مانده ،و اندک افرادی را در ایران میتوان یافت که به این توان مشرف باشند

در این سبک هر تن صدایی یک مشخصات باطنی دارد.موارد دیگری مانند لرزش یا بلندی صدا.دو رگه بودن آن،صدایی که از سینه بیرون می آید یا از گلو یا از سر و بینی.صدایی که از عقب حنجره می آید صدای متغیر یا صاف ....

هر کدام از این مطالب باطنی دارد که آموزش این علم را به زودی به نمایش می گذارم
...یا حق

ارسال نظر


تمامی حقوق این سایت محفوظ است

طراحی و اجرا :گروه نرم افزاری داده 24