یک
2
سه

روش های تشخیص

روش های درمانی

کف دست

کف دست یکی از میکرو سیستم های بدن است که که تمام بدن را در آن می توان یافت.و جهت تشخیص بیماری ها یا مزاج و حتی در درمان استفاده میشود.

روش کار به صورت ساده اینگونه است که طبق تصویر شروع به فشار دادن تمام نقاط کف دست با یک فشار معین و ثابت میکنیم و به نقاطی میرسیم که درد آنجا بیشتر از سایر نقاط بوده و یا خاص میباشد.چنین درد هایی نشانه ضعف در آن عضو مرتبط می باشد.

در روش دیگر استفاده از کف دست می توان به بررسی تپه های کف دست جنس پوست نوع خطوط کف دست و رنگ آنها پرداخت و تشخیصی کامل در احوال بیمار داد.

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است

طراحی و اجرا :گروه نرم افزاری داده 24