یک
2
سه

روش های تشخیص

روش های درمانی


Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/farzingh/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/classes/ArtxContentSingleArticle.php on line 41

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/farzingh/public_html/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/farzingh/public_html/templates/bluespace_joomina_ir/functions.php on line 616

 

با سلام به همه اهل علم افزایی

چند روز پیش جناب اباذر کریمی طالقانی (استاد طب سنتی) بیاینه ای در خصوص خام گیاه خواری صادر کرده اند که از نظر بنده کاملا اشتباه است و در جواب این صفحه را صرفا جهت

باز شدن موضوع برای شروع کنندگان خام گیاه خواری مینویسم.

دو موضوع اصلی

1 این که انسان تا در بطن کار قرار نگیرد نمیتواند در مورد آن نظر دهد و صحت یا اشتباه آن را درک کند.

2...با ورود به رشته ای جدید باید دانسته های قدیم را کنار گذاشت و اول آموخت و خیلی وقت ها نمیشود با رشته خاصی علوم دیگر را برسی کرد.به طور مثال نمیتوان از دیدگاه طب سنتی خام گیاه خواری را دید و اول باید با چشم خام گیاه خواری موضوع را برسی کرد.

 

متن بیانیه با رنگ قرمز

جواب :سبز

خام گیاهخواری از دیدگاه استاد طالقانی. باسلام وعرض ادب خدمت تمامی دوستدارن طب سنتی اسلامی.


خام گیاهخواری شامل دو مقوله میباشد یکی خام خوری ودیگری گیاخوری امانه به تنهایی بلکه ترکیبی از هردو.


مدعیان این روش تغذیه میگویندهرچه میخوریم وحتی می آشامید هم باید خام باشد وهم ازنباتات وگیاهان باشدبعنوان مثال پختن گوجه حتی بصورت کبابی یا مصرف شیرچه بصورت

خام وپخته وحتی گاهامصرف عسل باتوجه به اینکه منشاء حیوانی وحشره ای دارد را مردود میدانندوبرای اثبات نظریات خود ادله هایی را مطرح میکنندکه این ادله ها درنظر عواموافرادیکه توان تحقیق وبررسی عمیق دراین زمینه را ندارندبلحاظ ظاهر علمی مطالب آنان گمراه کننده است.

 

ما میگوییم خوراک انسان باید طبیعی باشد و از حالت طبیعی که خداوند برای انسان آفرید خارج نشود...و نه صرفا خام...چون ما ماده خام نداریم و گیاهان توسط

نظام هستی و آفتاب آماده خوردن شده اند و خداوند در روز اول فکر خوراک انسان را کرده بود ...انسان ها به مرور زمان از این جهت که تغییر منفی ر دوست دارند

شروع به سوزاندن خوراک توسط حرارت کردند...پس خوراک طبیعی (پخته) و خوراکی که شما میگویید پخته (سوخته )است چرا که با حرارت دیدن مواد 90% ویتامین

ها و املاح آن از بین رفته و روح آن میمیرد و غیر طبیعی میشود...


بعنوان مثال ادعامیکنند انسان گوشتخوارنیست وازچینش دندان انسان میتوان فهمیدکه گیاخوار است درحالیکه میدانیم انسان دندانهای نیش وپاره کننده گوشت هم در طرفین دارد.

 

انسان به 26 دلیل گیاه خوار است نه به 1 دلیل .و آن دندان ها اسمش نیش است و هیچ شباهتی به دندان های نیش حیوانات گوشت خوار که بلندایی بیشتر از دهان دارند و مقاومتی

سفت تر از این دندان ها دارند نیست و نمیتواند مانند حیوانات گوشت خام را بدرد و تکه و پاره کند و گوشت را از پوست و استخوان جدا کند...


یاادعامیکنند خوراکیهاباپختن تغییرماهیت میدهندومنافع وسازگاری آن بابدن ازبین میرودوگاها برای بدن مضر میباشد؛درحالیکه این ادعای آنان بعنوان مطلق پختنیها صحیح نمیباشدجناب

شیخ الرییس وبسیاری از اساتید واستوانه های علم پختن واستفاده از حرارت را حتی برای پختن آب بسیارمفید میدانند تا بدانجا که مطلق اطباء وحتی امام رضا ع میفرمایند آب راقبل از خوردن بپزید وبجوشانید آنهم نه برای ضدعفونی کردن بلکه جهت لطیف کردن وهضم وجذب ودفع راحت ومنافع دیگرآن وبوضوح در روایات وسنت اهل بیت ما پختن خوراکیهاومنافع آنها از زبان آنان میشنویم وتنها لازم است فردی بخود زحمت بدهدوبه این آثارحکما ورویات وسنت معصومین مراجعه نمایدتا حقیقت را دریابد.

دل از آینه برون نه و خود بین...بله پختن آب باعث سبک شدن آن میشود...اما به نظر شما وقتی که ما این آب کثیف شهر و چشمه های پر از سموم کشاورزی را بجوشانیم چه چیز تبخیر میشود؟آیا غیر از این است که تمام فضولات و مواد سنگین و سموم در آب میماند و آب سبک تبخیر میشود؟ امتحان و تست آن در آزمایشگاه راحت است و میتوانید انجام دهید.


البته بایدگفت این جنبش خام گیاهخواری چند ده سالی است با رونق زیاده از حد پختن زیاد غذاهاوسرخ کردنیهاومشاهده عوارض آن دراجتماع فراگیرترشده است اماباید دانست خوردن مکرر غذاهای پختنی بالاخص سرخ کردنی نیزصحیح نمیباشدوبهمراه افراط درمصرف فرآورده های حیوانی میتواندبرای بدن مضرباشد اما برای جلوگیری ازاین ضررباید دست به اعتدال زد نه خام گیاهخواری مطلق که نوعی تحریم است که خوداین روش نیزافراط وتفریط است وازقوای عاقله خارج است.

آیا شما به فرد معتادی که در حال مرگ است و بیماری در او نفوذ کرده میگویید که مصرفش را داشته باشد و فقط به اعتدال و کم مصرم کند؟آیا نمیگویید که سم مصرف نکند؟

ما به عینه میبینیم که هر کسی با هر نوع بیماری دست از خوردن مواد پخته و سمی بر میدارد به سرعت بهبود میبابد و شما فقط میگویید ....اعتدال در اعتیاد درست نیست ....


کتاب,,مجموعه احادیث طبی اهل بیت,, تالیف جناب آقای ری شهری کتاب بسیار وزین وارزشمندی است که شما را دراین مسیرهادی خواهدبود درجای جای این کتاب سفارش معصومین به مصرف شیر کره پنیرلبنیات وگوشت حیوانات حلال گوشت رامشاهده میکنیدومتوجه میشود آن بزرگواران از افراط وتفریط درمصرف این خوراکیهانگران بودند تاجاییکه کسیکه هر روز گوشت میخورد را ازاین روش نهی میکنندواز آنطرف میفرمایند کسیکه تافلان مدت گوشت نخورده حتمابه اوگوشت بخورانیدونهی فرموده اند این روش افراط وتفریط را.

احادیث را باید کامل خواند و از نیمه آن برداشت نمیشود کرد... گفته اند اگر کسی 40 روز گوشت نخورد دیوانه میشود و اگر کسی 40 روز گوشت نخورد در گوشش اذان بخوانید...

از شما میپرسم که چه زمانی در گوش افراد اذان میخوانند ؟آیا غیر از زمان تولد؟بله کسی که عادت به خوردن گوشت دارد با نخوردن آن عصبی میشود اما اگر کسی 40 روز گوشت نخورد نفس حیوانی آن ضعیف شده و یک انسان جدید و آرام متولد میشود و اذان در گوشش جایز است


جناب بوعلی سینا,رازی,عقیلی خراسانی,ودیگرحکما وبزرگان مطلقا خام گیاهخورای رابرای مدت طولانی نهی نموده اندوعوارض آنرا برشمرده اند.
جناب شیخ الرییس درکتاب قانون خودمیفرمایدفرد نباید درطی روز زیاد از میوه جات وسبزیجات بعنوان وعده غذایی خودداستفاده کندچه آنکه این خوراکیها جنبه غذاییت نداشته وبعلت لطافت وایجادخلط لطیف دربدن موجب احتراق وسوختن خون وبهم خوردن نظم اخلاط دربدن وموجب ضعف وکسالت است.وصدالبته شما اگربه کسانیکه یکسال درحال خام گیاهخواری هستندنظری بیفکنید ضعف ولاغری را درآنان مشاهده میکنید درحالیکه یک بدن متعادل نه باید چاق باشد نه لاغر.

با طب بو علی نمیشود خام گیاه خواران را مقایسه کرد حرف او درست ،اما برای همه چیز خواران....وقتی او میوه و سبزی زیاد بخورد مشکل پیدا میکند چرا که بدن درگیر میشود و مداوم میخواهد خود را پاکسازی کند از سموم اما یک خام گیاه خوار دیگر نیاز به پاکسازی ندارد و بدنش تصفیه میشود از سموم  و این کاملا قابل روییت است که خام گیاه خواران کاملا انرژی دارند و اصلا احساس ضعف و حتی خستگی را حس نمیکنند.

و خداوند فکر غذای انسان را از روز نخست نکرد و بوعلی و حکمای دیگر کرده اند؟

این روش خام گیاخواری ضمن ضعیف کردن بدن، میل جنسی را بمرور زمان شدیدا سرکوب کرده ودرنتیجه جماع همسران راکاهش میدهدودرنتیجه بر روی آمارجمعیتی کشوری مثل ایران که مهد اسلام وشیعه است ازنظر تعدیل جمعیتی که مهمترین پارامتر دراستراتژی جهانی است اثرمنفی م میگذارد واگرهم فرزندی ازاین افرادمتولد شود نوزادان ضعیفی خواهنددبود که بنیه کافی ندارند.

خام گیاه خواری اصلا و ابدا نیروی جنسی را ضعیف نمیکند و حتی به تعادل میرساند و تمام مشکلات از جملا عدم نعوذ جماع حیوانی ...زود انزالی و .. را از بین میبرد و ما برای مشکلات جنسی و عدم بارداری این رزیم را میدهیم و میبینیم که افرادی که سالیان مشکل داشته اند خوب میشوند و مسن های ما از قدرت جنسی بالایی بر خوردارند.

 

یا حق

فرزین غریب

 

ارسال نظر


تمامی حقوق این سایت محفوظ است

طراحی و اجرا :گروه نرم افزاری داده 24